Sredstva EU

 

 

 

 

Operacija: Zagon proizvodnje in ohranjanje števila zaposlenih

V okviru operacije bomo investirali v novo osnovno sredstvo to je CNC stroj, ki nam bo doprinesel veliko izboljšav pri izdelavi že obsotječe porizvodnje in izdelavo novih izdelkov. S tem bomo uspešno zagnali proizvodnjo v polni meri in zagotovili zaposlenim delo, katere hkrati želimo obdržati v podjetju in jim zagotoviti delovno mesto tudi v prihodnje.

 

Glavni cilji so: – nakup novega stroja, – pričetek proizvodnje novega izdelka, dvig tehnološke ravni proizvodnje, ki bo omogočala učinkovito rabo virov energije; materiala in snovi in prispevala k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo, – ohranjanje delovnih mest, – zagon polnega delovanja proizvodnje, – zmanjšanje izpada prihodka iz časa COVID-19 epidemije, – povečanje dodane vrednosti podjetja, – prispevek k varovanju okolja.

 

·         Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

 

    kovine-gorsek
    Europian Union